På campingplasser som er medlemmer av Norsk Campingkort AS, RBL (Reiselivsbedriftenes Landsforening), kan man benytte Skandinavisk Campingkort (Camping Card Scandinavia) ved innsjekking.

Dette er et plastkort av kredittkortformat som på forsiden er preget med innehaverens navn, adresse og fødselsår.

De samme dataene blir også lagt inn på magnetstripen på baksiden av kortet, noe som gjør at campingplassen raskt og enkelt kan sjekke deg inn og dermed sikre deg en behagelig start på oppholdet.

Kortet gir følgende fordeler:

  • Raskere inn- og utsjekking.
  • Ulykkesforsikring for deg og din familie under opphold på campingplassen.
  • Betaling av campingavgiften først ved avreise. Inntil 14 dagers kreditt for campere med gyldig campingkort.
  • Rabatter på varer og tjenester.

Skandinavisk Campingkort (Camping Card Scandinavia) utstedes til personer som har fylt 18 år og gjelder for en familie ( De som normalt bor sammen – 1-2 voksne med barn under 18 år ).

Kortet skal signeres på baksiden for å vise at innehaveren godtar vilkårene for bruken av kortet.

Innehaveren av campingkortet må selv være til stede ved innsjekking på campingplassen.

Skandinavisk Campingkort (Camping Card Scandinavia) er resultatet av et samarbeid mellom Danmark, Finland, Sverige og Norge, og medfører at man bare behøver ett campingkort i hele Skandinavia.

Skandinavisk Campingkort er gratis, men må være påklebet et årsmerke/ gyldighetsmerke på framsiden for å være gyldig. Dette merket kan du kjøpe på alle campingplasser i Skandinavia som er med i ordningen .

I 2003 kostet årsmerket/gyldighetsmerket kr. 90,-

Dersom du ikke har et Campingkort Scandinavia, kan du bestille det gjennom:

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 Oslo

Besøksadresse: Essendropsgate 6

Telefon : 23 08 86 20

Telefax : 23 08 86 21

E-post: firmapost@rbl.no

Web: www.rbl.no

For mer informasjon om campingkortet samt bestilling av kortet

Det er en fordel å bestille i god tid før du planlegger å dra på campingferie.

Du kan også skaffe deg Skandinavisk Campingkort på alle campingplasser som er med i ordningen. Du fyller da ut et bestillingsskjema som også vil fungere som et midlertidig campingkort. Det vil være påført gyldig årsmerke/ gyldighetsmerke, og vil gjelde frem til du mottar ditt Skandinaviske Campingkort.

Du kan velge om du vil ha ditt nye campingkort sendt til din hjemmeadresse eller til den campingplassen hvor du oppholder deg.

Du får byttet årsmerket/gyldighetsmerket fra ditt midlertidige campingkort til ditt nye campingkort på alle campingplasser som er tilsluttet ordningen.

Hvis du har et Skandinavisk Campingkort og opplysningene på kortet er korrekte, fornyer du kortet ved å kjøpe et nytt årsmerke/ gyldighetsmerke for kalenderåret.

Kort som mistes erstattes med et nytt kort med nytt kortnummer, samtidig som det tapte kortet sperres for bruk. Evt årsmerke/ gyldighetsmerke erstattes imidlertid ikke.

Dersom du allerede har et Norsk-, Dansk-, Svensk- eller Finsk Campingkort, behøver du ikke bytte det ut med Skandinavisk Campingkort.

Disse kortene gjelder på lik linje med Skandinavisk Campingkort så lenge opplysningene på kortet stemmer, og kortet har korrekt årsmerke/ gyldighetsmerke.

Skandinavisk Campingkort (Camping Card Scandinavia) gjelder også ved innsjekking i Belgia, Frankrike, Hellas, Nederland, Irland, Kroatia, Luxemburg, Portugal, Sveits, Storbritania, Spania, Tyskland og Ungarn.

Samarbeidet i de enkelte landene bygger på et samarbeide med RBLs

( Reiselivsbedriftenes Landsforenings ) søsterorganisasjoner i de respektive landene.

I noen land må imidlertid kortet kompletteres med pass