Toggle Filters

Filter by type:

Loading results...

Om Akershus

Akershus er et norsk fylke, som grenser mot Hedmark i øst, Oppland i nord, Buskerud i vest, Østfold i sør og Oslo. Akershus har også (i kommunen Aurskog-Høland) en liten bit av riksgrensen mot Sverige i øst.

Akershus er delt i tre regioner: Romerike, Follo og Vestområdet,  hvorav sistnevnte med kommunene Asker og Bærum ligger vest for Oslofjorden og sydvest for Oslo. Øst for Oslofjorden ligger Follo, mens Romerike ligger øst og nord for Oslo. Det er ingen direkte veiforbindelse mellom Vestområdet og resten av Akershus.

Etter Oslo er Akershus Norges nest største fylke etter innbyggertall, med vel en halv million innbyggere. 53,0 % av folkemengden i Akershus var 1. januar 2013 bosatt i det som defineres av Statistisk sentralbyrå som Tettstedet Oslo.

Akershus hovedlen ble opprettet på 1500-tallet og omfattet foruten dagens Akershus også det nåværende Hedmark, Oppland, Buskerud og Oslo, foruten Idre og Särna fram til den svenske okkupasjonen i 1644, samt Askim, Eidsberg og Trøgstad i Østfold. I 1662 ble Akershus stift amt opprettet, og 1685 ble Buskerud skilt ut som eget amt.

I 1768 ble også Hedmark og Oppland skilt ut til Opplandenes amt, og i 1842 ble Christiania (Oslo) utskilt fra Akershus. 1. januar 1919 bortfalt betegnelsen amt til fordel for betegnelsen fylke. I 1948 ble Aker herred overført fra Akershus til å bli en del av Oslo (by og fylke).

Akershus er sentrert rundt det urbaniserte Oslo-området, og er det eneste norske fylke som har sitt administrasjonssenter i et annet fylke (i Oslo).

De eldste fornminnene i Akershus er fra steinalderboplassen på Stunner i Ski, som er ca. 9500 år gammel. Lenger frem i eldre steinalder er Nøstvetboplassen i Ås, som er ca. 5500 år gammel. Raknehaugen i Ullensaker er Nordens største gravhaug og er ca. 90 meter i diameter og 15 meter høy. Den er datert til 500-tallet.