Campingvogner hører også til på campingplassene. Her tilbys de fine forhold, i tillegg til god sikkerhet og overvåkning.

Mange campingplasser leier også ut campingvogner. Prisen pr. døgn vil variere alt etter størrelse, utstyr og komfort. Ta derfor kontakt med den campingplassen hvor du ønsker å leie campingvogn for å få opplyst nøyaktig pris. Det er også en fordel å forhøre seg om hva som inngår i vognen av utstyr, om sengetøy kan leies eller om man må ha det med selv o.s.v., slik at man unngår overraskelser.

Siden det er populært å leie campingvogn, bør man reservere i god tid for å være sikker på å få nettopp den vognen man ønsker.

Regler og gode råd om kjøring med campingvogn

 • Det er påbudt med caravanspeil når du kjører. Vær nøye med innstillingen. Caravanspeilene skal tas av når du ikke har campingvogn koblet til bilen.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i campingvognen under kjøring.
 • Bil med campingvogn kan maksimalt kjøre i 80 km/t selv om skilt viser høyere fartsgrense.
  Biler med campingvogn uten bremser og med en vekt som overstiger 300 kg, kan maksimalt kjøre i 60 km/t selv om skilt viser høyere fartsgrense.
 • Bilen bør ikke dra mer enn sin egen vekt.
 • Tunge ting bør lastes nær akslingen på vognen.
 • Husk å stenge hovedkranen på propananlegget i campingvognen på grunn av eksplosjonsfaren. Ombord på ferjer må hovedkranen på propananlegget alltid være stengt. Sjekk propananlegget hyppig med tanke på lekasje.
 • Vær oppmersom på eksosen fra kaminer og utnytt vognens mulighet for ventilasjon.
 • Påse at knallgassen fra batteriet blir ledet til friluft.
 • Ta hensyn og unngå å være til hinder for dine medtrafikanter. Kjør mer defensivt enn normalt og hold god avstand.
 • Det er ikke tillatt med camping på rasteplasser langs veien. Disse er kun beregnet for kortere opphold.
 • Du kan parkere langs vegen dersom du ikke er til hinder for annen trafikk.
 • Ved passering av fjelloverganger o.l., vil det ofte være lange strekninger med nedoverbakker. For å unngå at bremsene går varme, bør man kjøre på et lavt gir slik at du slipper å bremse så mye.
 • Ved kjøring opp store stigninger bør du følge med på temperaturmåleren i bilen da motoren fort kan begynne å koke.

Det er ingen restriksjoner når det gjelder campingvognens tillatte høyde, mens campingvognens maksimalt tillatte bredde er 2,55 m. Tillatt totallengde for bil med campingvogn er 18,75 m.

Dersom campingvognen er bredere enn 2,30 m og breddeforskjellen mellom motorvogn og campingvogn er mer enn 50 cm, skal motorvognens speil være utstyrt med hvit refleks på fremsiden.

Alle norske veger egner seg imidlertid ikke for kjøring med campingvogn. Enkelte fylkes-, riks- og kommunale veger kan ha mindre tillatt bredde enn 2,55 m, og dersom bil og campingvogn er lengre enn 12,40 m, bør det sjekkes med vegliste for riksveger og fylkesveger om det er tillatt å kjøre på den aktuelle vegen.

Nærmere informasjon om dette får du hos Vegmeldingstjenesten på telefon 175 (Fra utlandet +47 81 54 89 91), eller hos:

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Besøksadresse. Brynsengfaret 6A
Postboks 8142 Dep.
N-0033 Oslo

Telefon : +47 22 07 35 00

Telefaks : +47 22 07 37 68

Internett : www.vegvesen.no

Campinggass

Campinggass kan kjøpes hos Statoil og AGA AS som har stasjoner over hele Norge.

Vegmeldingstjenesten

Vegmedingstjenesten har landsdekkende oversikt over veg-, føre- og trafikkforhold, samt opplysninger om avstander, vegruter og ferjer.

Telefon: 175 ( Fra utlandet +47 81 54 89 91 ). Tjenesten er døgnåpen.

Benytt også dette nummeret dersom det oppstår situasjoner på veien som andre trafikanter eller Vegvesenet bør vite om.

Nødnummer

Brannvesen – 110
Politi – 112
Ambulanse – 113

Andre nødvendige telefonnumre fås på nummeropplysningen 1880/1881.

På høyfjellsvegene og i tunneler er det satt opp nødtelefoner.

Teknisk assistanse

Ved behov for teknisk assistanse kan du ringe følgende telefonnumre hele døgnet:

NAF – 810 00 505.

Falck Redning – 02222

Viking Redningstjeneste – 06000

På høyfjellsvegene og i tunneler er det satt opp nødtelefoner.

NAF (Norges Automobilforbund) patruljerer hovedveier og fjelloverganger fra midten av juni til midten av august. De tilbyr AIT (Alliance International de Tourisme) medlemmer hjelp til reduserte priser.

For nærmere informasjon:

NAF

Postboks 6682 Etterstad
0609 Oslo
Besøksadresse: Østensjøveien 14

Telefon : +47 22 34 14 00

Telefaks : +47 22 33 13 72

Internett : www.naf.no

E-post: medlemsservice@naf.no

Nyttige linker