Norge er et paradis for den fiskeglade med rike fiskemuligheter i elver, vann, innsjøer, langs kysten og på havet. Innlandsfiske i Norge er undelagt bestemmelser omkring avgifter og fiskekort. Med unntak av laksefiske er imidlertid ikke fiske i ferskvann pålagt fiskeavgift, slik at man kun behøver et lokalt fiskekort.

Siden man i Norge er på vakt overfor fiskesykdommer, kan det enkelte steder kreves desinfeksjon av medbrakt fiskeutstyr. All bruk av levende agn er forbudt. Undersøk med de lokale turistkontorene og på campingplassene om fiskemulighetene og fiskebestemmelsen i området.

Alle som vil fiske i Norge, og som er over 18 år, må kjøpe det statlige fiskekortet («fiskeravgift») gjeldende ennå bare for laks, sjøørret og sjørøye.

Fiskekort

Retten til å fiske etter innlandsfisk, kreps, laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag tilhører grunneier. Dette gjelder enten det er private grunneiere, statsallmenning (fjellstyrer) eller statsgrunn (Statskog).

Fiskekort kan kjøpes i nærheten av fiskeplassen, hos grunneier, sportsforretninger, turistkontor, campingplasser osv.

Kortet gir ofte opplysninger om når, hvor og hvordan en kan fiske. Vanligvis kan en velge mellom døgn-, todøgn-, uke – og sesongkort.

Sportsfiske i sjøen er gratis

Det stilles ikke krav om betaling av fiskeravgift eller kjøp av fiskekort for fritidsfiske med stang eller håndsnøre etter saltvannsfisk. Det samme gjelder for fiske i sjøen etter sjøørret, laks og sjørøye. Utførselsbegrensinger gjelder for både fisk som er renset og for bearbeidede produkter som for eksempel fiskefilet.

Fiske i sjøen

Langs hele kysten er det gratis å fiske med stang eller håndsnøre hele året, så lenge fisket kun er til eget forbruk og ikke for salg. Dette gjelder også laks, sjøaure og sjørøye hvis det brukes stang. De vanligste fiskeslagene langs kysten er sei, torsk, lyr og hvitting. Om sommeren er det også store muligheter for å få makrell. Ved fiske i sjøen er det viktig at man tar hensyn til private anlegg som brygger, båtplasser, fiskeredskap og oppdrettsanlegg.

Havfiske 

På Vestlandet og langs kysten nordover til Nord-Norge er havfiske populært, og sjansen til å få storfisk er atskillig større enn inne ved kysten. Torsk, lange og kveite er de vanligste slagene, men også eksotiske slag som steinbitt og håbrann kan bite på kroken. Du kan som regel låne eller leie utstyr ombord.

Elvefiske

Langs hele Norges langstrakte kyst finnes en rekke små og store elver som ved riktig vannstand har et godt fiske etter laks og spesielt sjøørret. I Nord-Norge kan du i mange elver også fiske etter sjørøye. Sesongen reguleres lokalt, men starter vanligvis i juni og varer til ut i august. Også innenlands gir utallige elver grunnlag for store fiskemuligheter, og elvene er fulle av laks, sjøørret og sjørøye. Flere innlandselver har også bra bestand av harr og sik. Barn under 16 år kan fiske gratis i elver som ikke fører laks, sjørret og sjørøye.

Sjøer og vann

Innenlands gir også utallige sjøer og vann grunnlag for store fiskemuligheter. I ferskvannene i Norge finnes det 29 ulike fiskeslag, og det svømmer rike bestander av bl.a. gjedde, abbor, ål, ørret og røye. Spesielt innsjøer og vann på Østlandet har godt gjeddefiske. I Sunnhordland og Rogaland på Vestlandet finnes også mange vann med godt ålefiske.

Lakse- og ørretfiske

Lakse- og ørretfiske er underlagt flere restriksjoner enn det øvrige fisket, og enkelte elver er av hensyn til bestanden midlertidig fredet. Laksefiske i ferskvann er avhengig av to fiskekort, et årskort som kan kjøpes på postkontoret, samt et lokalt fiskekort, som gir tillatelse til å fiske i bestemte elver. Dette kortet kjøpes på det lokale turistkontoret, eller på lokale hotell og campingplasser. Når laksen kommer inn til kysten og går opp i elvene for å gyte ( ca. 1. juni), kan den ikke fanges uten fiskekort. Mange lakseelver er utleid på åremål, og mange reisebyråer har spesialisert seg på laksefiske. Skal man fiske i de beste lakseelvene, må man derfor være forberedt på å betale for seg. Men det finnes også mange andre gode lakseelver, hvor du kan fiske for en rimeligere penge. Undersøk derfor på turistkontorer eller på camping-plassene om de lokale fiskemulighetene.

Isfiske 

Om vinteren kan isfiske være en opplevelse i særklasse, men krever at du er tålmodig og godt kledt. Isfiske er underlagt samme bestemmelser omkring avgifter og fiskekort som øvrig innlandsfiske.

Online aktiviteter

Introduksjonen av smarttelefoner har endret våre ferievaner. Du har nå tilgang til all informasjon, som gjør det enklere å ta neste destinasjon på sparket. Før var hele turen planlagt i det du satt deg inn i bilen og kjørte til din første campingdestinasjon, nå kan du sitte i godstolen utenfor hytten/ campingvogn å bestille neste overnattingsted før avreise.

Mobiltelefon er et verktøy som kan brukes til mye mer enn å oppdatere status på facebook, hvor gøy du har det på ferie. Mobilen kan benyttes som ditt egne lille ferie leksikon. Hvilke plasser i nærheten er verdt å besøke? Fiskeplasser og fiskekort? GPS til neste destinasjon? Ja mulighetene er mange og all informasjon er lett tilgjengelig på internett.

Foruten å benytte mobiltelefonen som oppslagsverk, kan den komme til nytte når været er på sitt verste og det er «fint» vær ute til å være inne i.  Det finnes en rekke online aktiviteter du kan «slå i hjel» tiden med.

Dette er selvfølgelig et gunstig tidspunkt til å planlegge neste stopp på turen, finne neste campingplass, hotell eller severdigheter å besøke. Du kan også laste ned quiz – programmer, spill eller andre online aktiviteter som kan spilles alene eller med familien. Hvorfor ikke få unna litt shopping online? Du kan til og med prøve å vinne litt ekstra feriepenger, med å sjekke ut de beste online casino.Her finner du anmeldelser fra de beste casinoene på nettet, finn din favoritt og prøv lykken.

Ferien har forandret seg de siste årene. Mange ønsker nok å la mobilen ligge for å få helt ro? Om det er ungene som konstant tekster eller om det stadig kommer varsler på mobilen, så er det viktig å finne en mellomting. Fred og ro er viktig for å lade batteriene i ferien. En kommer dog ikke utenom at smarttelefonen er et anvendelig verktøy for både informasjon og underholdning om sommeren.  

For nærmere informasjon om bestemmelser for fiske i Norge:

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Hvalstadåsen 5

Postboks 94

1378 Nesbru

Telefon   : (+47) 66 79 22 00

Telefaks : (+47) 66 90 15 87

Internett : www.njff.no

E-post: njff@njff.org

og

Direktoratet for naturforvaltning

Tungasletta 2

7485 Trondheim

Telefon   : (+47) 73 58 05 00

Telefaks : (+47) 73 58 05 01

Internett : www.naturforvaltning.no

E-post: postmottak@dirnat.no

Nyttige linker