Selv om vinterfrosten er hard mot de norske veiene, er de generelt veldig gode, og veinettet er under konstant utbygging.

Regler og gode råd ved kjøring i Norge

 • Det er påbudt å bruke sikkerhetsbelter.
 • Barn skal sikres i bil. Barn under 4 år skal ha eget sete eller sikkerhetsnett (baby i bag). Barn over 4 år kan bruke bilens belter eller eget sete.
 • Det er påbudt å kjøre med nærlys hele døgnet.
 • Alle biler skal ha nødblink og medbringe rød varseltrekant.
 • Det er forbudt for sjåføren å snakke i håndholdt mobiltelefon under kjøring.
 • Det er forbudt å kjøre utenfor offentlig eller privat vei.
 • Du kan parkere langs veien, så lenge du ikke står i veien for øvrig trafikk.
 • Det er påbudt med hjelm når du kjører motorsykkel eller moped.
 • Statsborgere fra de øvrige nordiske landene, behøver kun sitt nasjonale førekort ved opphold på inntil 3 måneder.
 • Det er ikke tillatt å føre motorvogn i påvirket tilstand. Større konsentrasjon av alkohol i blodet enn 0,2 promille regnes i alle tilfelle som påvirket tilstand.
 • Vær oppmerksom på regelen om vikeplikt for trafikk fra høyre i veikryss hvor ikke annet er skiltet. Høyreregelen gjelder i de fleste kryss i byer.
 • Maksimalt tillatte kjøretøybredde på riksveiene i Norge er 2,55 m.
 • Bensinprisene kan variere fra sted til sted i landet, fordi den enkelte bensinforhandler selv bestemmer utsalgsprisen.
 • Mange steder kreves det en veiavgift til finansiering av offentlige veier, broer og tuneller. Avgiften varierer fra 10 – 150 N.kr.
 • Private veien i fjellområdene er ofte stengt med bom med krav om bompenger. Bompengene kreves enten ved bommen, eller man legger det angitte beløpet i en kasse, fyller selv ut kvitteringen, og beholder kopien for fremvisning ved evt. kontroll.
 • Det finnes mange gode rasteplasser langs veiene, men husk at de kun er beregnet til rasting, dvs kortere opphold, og ikke til overnatting. Camping bør foretas på campingplasser.
  Hold orden på rasteplassene, og forlat dem i den samme stand som du selv ønsker å finne dem.
 • Ved passering av fjelloverganger o.l. vil det ofte være lange strekninger med nedoverbakker. Kjør på et lavt gir så du slipper å bremse så mye, og unngår at bremsene går varme.
  Ved kjøring opp bratte stigninger kan motoren lett begynne å koke. Følg derfor med på temperaturmåleren i bilen.
 • Det skal være minimum 1,6 mm mønsterdybde for sommerdekk og minimum 3,0 mm for vinterdekk.
 • Om vinteren er det ikke tillatt å kjøre med sommerdekk. Man kan kjøre med vinterdekk med eller uten pigger. Helårsdekk kan også brukes.
  Bruk av piggdekk er tillatt fra 1.november til 15. april. I Nordland, Troms og Finnmark er piggdekk tillatt i perioden 15.oktober til 1.mai. Dersom vær- og føreforhold krever det, er det tillatt å bruke piggdekk også utenom disse periodene.
  Hvis det settes piggdekk på en bil under 3,5 tonn totalvekt, må det være piggdekk på alle fire hjul.
  Et kjøretøy på 3,5 tonn eller mer skal ha med seg kjettinger tilpasset kjøretøyets hjul, hvis det kan forventes snø eller isdekke på vegen.
 • Om vinteren er diesel frostsikret til – 30°C.
 • Om vinteren er mange av veiene i høyfjellet stengt, eller kun åpne for kolonnekjøring. Ved passering av fjelloverganger høst, vinter og vår, bør du derfor på forhånd undersøke om den aktuelle fjellovergangen er åpen.
  Ta kontakt med vegmeldingstjenesten på tlf. 175.
  (Fra utlandet +47 81 54 89 91).
 • Det anbefales å ta med kjettinger hvis man skal kjøre i fjellområder om vinteren.

Fartsgrenser

I tettbygde strøk er fartsgrensen 50 km/t. (I boligområder i enkelte tilfeller

30 km/t.)

Utenfor tettbygd strøk er fartsgrensen generelt 80 km/t, dersom ikke annet er skiltet.

Fartsgrensen på motorveger er normalt 90 km/t, enkelte steder 100 km/t.

Vær imidlertid oppmerksom på at motorvogn med tilhenger og motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg, maksimalt kan kjøre i 80 km/t selv om skilt viser høyere fartsgrense.

Motorvogn som har tilhenger uten bremser med aktuell totalvekt over 300 kg, kan maksimalt kjøre i 60 km/t selv om skilt viser høyere fartsgrense.

Vegmeldingstjenesten

Vegmedingstjenesten er informasjonssenter for Statens Vegvesen og har landsdekkende oversikt over veg-, føre- og trafikkforhold, samt opplysninger om avstander, vegruter og ferjer.

Telefon: 175 ( Fra utlandet +47 81 54 89 91 ). Tjenesten er døgnåpen.

Benytt også dette nummeret dersom det oppstår situasjoner på veien som andre trafikanter eller Vegvesenet bør vite om.

Nødnummer

Brannvesen – 110

Politi – 112

Ambulanse – 113

Andre nødvendige telefonnumre fås på nummeropplysningen 1880/1881.

På høyfjellsvegene og i tunneler er det satt opp nødtelefoner.

Bilferger

Selv om det i Norge bygges broer og bores undersjøiske tuneller som aldri før, støter man alikevel på mange ferger, især langs vestkysten.

Det er ikke de store avstandene, fra 10 minutter og opp til 1 – 2 timer. Man kan normalt ikke bestille plass på de korte turene, og rutebusser har alltid førsterett.

Fergeprisene er rimelige og biletter kjøpes enten på kaien eller om bord. De fleste ferger er i drift fra 6 om morgenen til midnatt.

Teknisk assistanse

Ved behov for teknisk assistanse kan du ringe følgende telefonnumre hele døgnet:

NAF – 810 00 505.

Falck Redning – 02222

Viking Redningstjeneste – 06000

På høyfjellsvegene og i tunneler er det satt opp nødtelefoner.

NAF (Norges Automobilforbund) patruljerer hovedveier og fjelloverganger fra midten av juni til midten av august med gule biler. De tilbyr AIT (Alliance International de Tourisme) medlemmer hjelp til reduserte priser.

For nærmere informasjon:

NAF

Postboks 6682 Etterstad

0609 Oslo

Besøksadresse: Østensjøveien 14

Telefon : (+47) 22 34 14 00

Telefaks : (+47) 22 33 13 72

Internett : www.naf.no

E-post: medlemsservice@naf.no

For nærmere informasjon om kjøring i Norge:

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep.

N-0033 Oslo

Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo

Telefon : (+47) 22 07 35 00

Telefaks : (+47) 22 07 37 68

Internett : www.vegvesen.no

E-post: firmapost@vegvesen.no

Ladekartet

https://www.ladestasjoner.no/