Innførsel av dyr

På grunn av faren for bl.a. rabiessmitte gjelder svært strenge regler for innførsel av hunder, katter og andre dyr. -For informasjon, kontakt norsk ambassade eller konsulat, eller:Mattilsynets Hovedkontor

Postboks 383, 2381 Brumundal. Internett: www.mattilsynet.no
Tlf.: 06 040 eller +47 23 21 68 00.

På campingplassen
Når du kommer til en ny campingplass – gjør deg kjent med sikkerhetsreglene.Hvor finner du nærmeste telefon og brannslokkingsutstyr?

3-metersregelen
Plasser din campingvogn, telt eller lignende i god avstand fra dine naboer – minst tre meter.

Røykvarsler og brannslokkerapparat
I alle campingvogner og bobiler der folk sover, bør det være installert røykvarsler og brannslokkerapparat.

Oppvarming
Ved behov for oppvarming, bruk godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt. Åpen flamme må kun benyttes ute i friluft.

El-anlegg og elektriske apparater
Sjekk at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand.

Propan
Sjekk jevnlig slanger, rør og koblinger før hver sesong for å unngå lekkasjer. Installer også en propanvarsler i campingvognen/bobilen. Propanbeholderen skal alltid brukes og oppbevares stående. Dersom vi legger den ned vil det komme flytende propan i ventilen, og sikkerhetsventilen vil da ikke fungere som den er tenkt. Ikke utsett flasken for kraftig varme eller sterk solvarme.