Sykkeltur er en populær aktivitet, og til tross for at Norge er kjent for en røff natur, finnes det mange fine steder å sykle både for den spreke og litt mer makelige. Her kan du velge mellom innland, fjord eller fjell, korte og lange turer. Det gjøres et stort arbeid med ruter og å utgi kart og rutebeskrivelser.

Du bestemmer selv farten og hvor langt du vil sykle. Mulighetene er mange for deg som vil oppleve norsk natur fra sykkelsetet, hvor opplevelsen av naturen blir mye nærmere. Du kan stoppe når du selv vil, og nyte friheten, naturen, frisk luft og flott utsikt. La humøret, vindretningen, dagsformen og været avgjøre hvor turen går. Det er ikke bakkene som tar pusten fra deg, men naturen.

Velg veier med liten trafikk. I Norge finnes finnes en rekke skogs- og fjellveier med liten eller ingen biltrafikk. Langs elver og dalfører går det ofte en parallellvei. Riksveier med høyt nummer har gjerne liten trafikk. Velg hyggelige rasteplasser og interessante severdigheter.

Det finnes gode kart og rutebeskrivelser for de fleste områder i landet. Undersøk med de lokale turistkontorene og på campingplassene om de lokale sykkelmulighetene.

Det har etterhvert blitt mange kilometer med skiltede sykkelruter rundt om i landet, og Sykkelturisme i Norge har bidratt til at et utvalg sykkelruter er blitt merket. Rutene er skiltet og går på veier med liten eller ingen biltrafikk.

Den norske naturen byr også på utallige utfordringer for den som vil ha en tøffere form for sykkelaktivitet i form av terrengsykling.

For den som ikke har egen sykkel, finnes sykler til leie på turistkontorer, campingplasser, feriesentre, sportsbutikker og en rekke andre steder over hele landet.

Husk bare at norsk natur brukes av mange, så vis hensyn til andre.

 • Ta hensyn til dyrelivet og til andre folk som ferdes i området.
 • Husk på at veien, stien eller terrenget du sykler i skal tåle slik bruk. Høyfjellsnaturen er utsatt for terrengslitasje, så unngå å sykle i sårbart terreng (myr, tørrberg osv.) Alle stier er ikke egnet for sykling – bruk stier som tåler sykling.
 • Vær oppmerksom på at det kan finnes spesielle ferdselsregler (f.eks. forbud mot sykling) innenfor områder som er vernet etter naturvernloven, f.eks. markaområder, friluftsområder, naturvernområder, nasjonalparker og naturreservater.
 • Bruk etablerte raste- og bålplasser, og vær ekstra varsom med bruk av ild. Gnister kan antenne skog-, lyng- og grasmark. Lag ikke bål rett på bart fjell. Legg i så fall steiner under slik at fjellet ikke blir misfarget eller tar skade. Tenk på at bålrøyken kan være sjenerende for andre.
  Bruk av ild og opptenning av bål i skog og mark er forbudt i perioden 15.04 til 15.09. Dette gjelder ikke på snaufjellet.
 • Ved rasting må du rydde opp etter deg. Ta med avfallet hjem, ikke grav det ned eller legg det under steiner. Forlat plassen i den stand du ønsker å finne den.
 • Lukk grinder og porter etter deg.
 • Vern om kulturminner.
 • Atferdsregler i og ved drikkevannskilder må respekteres.
 • Respekter nærings- og brukerinteresser.

For nærmere informasjon om sykkelturer i Norge:

Syklistenes Landsforening (SLF)

Storgata 23 D, Operapasasjen

Postboks 8883, Youngstorget

0028 Oslo

Telefon : (+47) 22 47 30 30

Telefaks : (+47) 22 47 30 31

Internett : www.slf.no

E-post: post@slf.no

og

Sykkelturisme i Norge

Fylkeshuset

3706 Skien

Telefaks : (+47) 35 52 99 55

Internett : www.bike-norway.com

E-post: info@bike-norway.com

Nyttige linker